En produktiv personalstyrka behöver IT-support (och kaffe)

Tack för att faxen inte längre används! Men problem uppstår fortfarande och då är det trevligt med support. 
tre viktiga delar

Support är enkelt och ömsesidigt

Många former av stöd

Vill ni bara ha hjälp via e-post? Kanske ringa? Fjärranslutning med en tekniker? Hjälp inom 2 timmar? Ert behov kommer att definiera pris och närvaro.

Det finns ramar

Som kund har vi ett avtal. Det bästa som finns är en support som löser alla problem. Men det finns ramar och en viktig del för oss är att vi förstår varandra redan från start så att förväntningarna är ömsesidiga.

Flexibilitet är viktig

Det finns en dynamik med support och utmaningar  beroende på uppgift. Här gör vi vårt bästa utöver initialt avtal för att sedan ha en kunddialog om framtida uppgifter.

Få vår support direkt!

Vi hjälper inte privatpersoner, endast företag. Du kan skicka ett ärende direkt om du önskar. Vi debiterar inte utan att förstå ditt problem och ger dig en tidsuppskattning för ditt godkännande innan utförande. 

Det finns inga åtaganden mer än att behöva ha kontakt med oss!

Låt inte personalen uppleva frustration

Er organisation ska inte stå stilla och er personal ska inte behöva uppleva frustration när datorer krånglar, nätverk svänger, säkerhetsfrågor uppstår eller att det behövs stöd i programvara. Vi är en extra kugge i maskineriet som växlar in när det behövs hjälp. Personal går inte att ersätta på samma sätt som en maskin, därför är det extra viktigt att låta deras jobb fungera.

Fokus för oss är att vara närvarande och anpassa support efter företagets behov, det är stort som smått ibland, hög eller låg prioritet ibland och det är två eller sju dagar i veckan ibland. 

Våra supporttjänster mer i detalj

Läs mer om vad våra tjänster innebär och hur det kan hjälp er
Kundnära

Servicedesk

Innan problemet uppstår

Reaktiv support

Efter problemet uppstår

Proaktiv support

Affärskritiskt

Serverdrift

Prata med oss för att se om vi är er företagssupport inom IT

Support är en företagsnära tjänst och vi vill att du ska känna att det klickar.
Boka ett möte med oss
eller låt oss ringa upp
© 2022 Norrlands IT. 
All rights reserved.
Följ oss
arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram